Komunikat prasowy Instytutu Pamięci Narodowej

Temat represji NKWD wobec Polaków i sytuacji politycznej Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny II RP i zakończeniu działań zbrojnych w Europie nie jest jeszcze szerzej znany. Dlatego z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej IPN przygotował 21 artykułów z tego okresu polskich dziejów.

Od wielu już lat kolejnym rocznicom związanym z pochodem Armii Czerwonej przez Polskę w latach 1944-1945 towarzyszą te same pytania. Czy było to wyzwolenie, czy też początek zniewolenia? Czy Sowieci byli postrzegani przez Polaków jako pogromcy Niemców, czy też jako nowi okupanci? Czy cele i metody postępowania czerwonoarmistów można porównać z postępowaniem przedstawicieli niemieckiego aparatu władzy? Ważnym krokiem do poznania prawdy o przebiegu i następstwach sowieckiej ofensywy jest zbiór artykułów, przygotowanych przez historyków pracujących w IPN. Zachęcamy do zapoznania się z tymi opracowaniami.

„>Polakom nie dane się jeszcze radować wolnością<. Zakończenie II wojny światowej nie było dla Polski końcem walki o niepodległość” – to tytuł ogólnopolskiego artykułu wstępnego autorstwa prezesa IPN dr. Jarosława Szarka otwierającego szereg tekstów, których fragmenty ukażą się na stronach i mediach społecznościowych IPN z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Dotyczyć będą historii niemalże każdego regionu Polski.

Artykuły naukowców Instytutu Pamięci Narodowej specjalizujących się w dziejach II wojny światowej oraz sytuacji Polski po jej zakończeniu ukażą się 7 maja. Ich tematy koncentrują się na sowieckich represjach wymierzonych nie tylko w niepodległościowe struktury polskiego podziemia zbrojnego w latach 1944-1946, ale także w całe społeczeństwo na poszczególnych terenach II Rzeczypospolitej Polskiej oraz na ziemiach włączonych do polski powojennej.

Drugim ogólnopolskim artykułem będzie tekst dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosława Golona „Terror Armii Czerwonej i NKWD na ziemiach polskich w latach 1944-1945”, który również będzie otwierał powyższe regionalne teksty.

Fragmenty artykułów (z podanym odnośnikiem do pełnej wersji) będą dostępne na stronach oraz mediach społecznościowych IPN.

dr Marta Sankiewicz Asystent prasowy Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

zdjęcie ilustracyjne