Koncert finałowy „Spotkań z Muzyką” w Więcborku

W niedzielę, 24 lipca 2022 roku o godzinie 15.00 w kościele parafialnym w Więcborku odbył się ostatni – finałowy koncert w ramach projektu „Spotkania z Muzyką”. Realizacja projektu możliwa była dzięki współpracy Stowarzyszenia Chór „Lutnia” z Więcborka oraz Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork”. Partnerami projektu była również Parafia w Więcborku i Gmina Więcbork. Koncert rozpoczął się od utworów organowych wykonanych przez Karola Szmidta, następnie można było podziwiać duet skrzypce i organy. Na skrzypcach grała Marta Rusiniak – na co dzień grająca w Filharmonii w Olszynie. Następnie zaprezentował się perfekcyjnie przygotowany chór „Lutnia” z Więcborka. Jednak największe wrażenie wywołały utwory wykonane wspólnie przez chór, skrzypce i pianino. Koncert był wspaniale odebrany przez licznie  zgromadzoną publiczność, która owacjami na stojąco żegnała wychodzących artystów.

Koncert był również okazją do podziękowania księdzu Łukaszowi Kucharskiemu – opiekunowi więcborskich chórzystów, który od trzech lat z wielkim zaangażowaniem uczestniczył w działalności chóru. Był nie tylko opiekunem, ale również prowadził wszystkie chóralne i organowe koncerty, a swoim śpiewem wspierał sekcje tenorów. Ksiądz Łukasz otrzymał dekret, na mocy którego został skierowany do jednej z bydgoskich parafii oraz otrzymał wiele znaczących funkcji związanych z muzyką kościelną w naszej diecezji.

Magdalena Starzecka – UM w Więcborku