Konferencja prasowa promująca książkę „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”  

19 września 2023 roku w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa promująca najnowszą publikację Wydawnictwa Instytutu De Republica: „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” pod redakcją naukową profesorów: Zbigniewa Girzyńskiego, Jarosława Kłaczkowa oraz Wojciecha Piaska. 

–Wydawnictwo Instytutu De Republica, wydając publikacje ambitne ale przede wszystkim trudne w realizacji, wypełnia ważną lukę na rynku wydawniczym – zarówno komercyjnym jak i uniwersyteckim. Wydawane przez nas książki dokumentują istotne elementy polskiej spuścizny kulturowej i historycznej – zauważył podczas konferencji Dyrektor Instytutu De Republica, prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski.

Głównym celem przyświecającym autorom zaprezentowanej publikacji było stworzenie panoramy ludzi oraz ich działalności w ramach pełnionych przez nich najważniejszych funkcji politycznych w okresie II Rzeczypospolitej, jak również wpisanie ich na stałe do pamięci zbiorowej. –Książka „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” ma przypominać losy Polski niepodległej od 1918 roku do dzisiaj, jak również niezwykłych postaci, które tę niepodległą Polskę budowały na przestrzeni ostatnich stu lat. W ramach tej inicjatywy chcemy przypominać sylwetki osób, które najpierw często walczyły z bronią w ręku, pracowały organicznie ku temu, aby Polska była niepodległa, a potem budowały niepodległą Rzeczpospolitą – wskazał z kolei Wojciech Labuda, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci.

Książka „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” prezentuje sylwetki 207 polityków – premierów i ministrów pełniących główne funkcje w życiu politycznym w okresie II Rzeczypospolitej. Postacie zostały przedstawione z perspektywy prowadzonych działań na piastowanych stanowiskach. Zawarte w publikacji biografie zostały uzupełnione o informacje dotyczące pochodzenia, wykształcenia, zaangażowania społecznego i działalności politycznej. Wszystkie  biogramy powstały w oparciu o dostępną literaturę na temat działalności politycznej w okresie międzywojennym, ale w wielu przypadkach opierają się również na badaniach archiwalnych.

–Z kart książki „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” nie wyłania się tylko bardzo szczegółowo opisany życiorys poszczególnych postaci, ale tworzy się z nich całość krwioobiegu politycznego, najwyższych kręgów władzy państwa międzywojennego – tej Polski niepodległej, którą pożegnaliśmy w promieniach zachodzącego słońca roku 1939 – podkreślił z kolei jeden z redaktorów naukowych publikacji, prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow. Głównym celem przyświecającym autorom zaprezentowanej publikacji było stworzenie panoramy ludzi oraz ich działalności w ramach pełnionych przez nich najważniejszych funkcji politycznych w okresie II Rzeczypospolitej, jak również wpisanie ich na stałe do pamięci zbiorowej. –W toku prac nad publikacją powstały bardzo obszerne biogramy. Pozwoliło to stworzyć bardzo szerokie spektrum każdej postaci, pokazać drogę rodzinną, wykształcenie oraz specyficzne doświadczenia. Każda z zaprezentowanych postaci „mówi” coś innego– podsumował dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. ucz.

Redakcje zainteresowane przygotowaniem oraz opublikowaniem recenzji książki „Premierzy
i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”, proszone są o kontakt pod adresem mailowym: a.piekarz@iderepublica.pl.

 

Alina Piekarz – Instytut De Republica