Konieczne są zmiany w trybie pracy organów kolegialnych Jednostek Samorządu Terytorialnego

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka zwrócił się do wszystkich Przewodniczących Klubów Poselskich z prośbą o podjęcie pilnych działań legislacyjnych, które umożliwią organom kolegialnym JST pracę zdalną, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii a także ograniczeń w przemieszczaniu się, zrodziło pilną potrzebę przeorganizowania pracy, zwłaszcza tej odbywającej się w gronie wielu osób. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, wprowadzenie trybu pracy zdalnej dla organów kolegialnych JST, a zwłaszcza dla organów stanowiących w zdecydowanej większości przypadków jest niemożliwe bez konieczności wprowadzania zmian w statutach jednostek samorządu terytorialnego.

W piśmie Prezes Zarządu ZPP zwrócił także uwagę, że duża grupa radnych to osoby powyżej 60 roku życia, a zatem szczególnie narażone na zarażenie koronawirusem.

Związek Powiatów Polskich wyraził nadzieje, że szybkie działanie ze strony posłów i podjęcie inicjatywy ustawodawczej w powyższej sprawie.

Wystąpieniu ZPP do Klubów Poselskich towarzyszył gotowy projekt przygotowany przez ZPP zmian w ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie województwa. Z jego treścią można zapoznać się poniżej.


Załączniki