Konkurs na ozdobę choinkową trwa!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz członkowie Ekomuzeum Doliny Noteci zapraszają dzieci oraz osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

Prace konkursowe wykonane dowolną metodą przestrzenną zgłaszać można do 15 grudnia godz. 12:00 w Zajeździe WiK w Ślesinie. Tam też 15 grudnia o godz. 15:00 podczas Świątecznego Jarmarku Krajeńskiego odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród.

Więcej informacji dot. konkursu znajdą Państwo w Regulaminie.

A my już dziś zapraszamy do wzięcia udziału nie tylko w konkursie, ale również w Jarmarku. Na gości czekać będą stoiska z rękodziełem, ozdobami świątecznymi, lokalnymi przysmakami i wiele innych. Dla dzieci przygotowane zostaną animacje, warsztaty oraz kącik artystyczny itp. Jarmark będzie także możliwością wysłuchania kolęd w wykonaniu lokalnego zespołu „Jabłoneczki” .

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią

Regulamin konkursu „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

 1. Organizatorzy Konkursu
 2. Organizatorem Konkursu „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” jest Zajazd WiK w Ślesinie oraz Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z siedzibą w Nakle nad Notecią zwani dalej „Organizatorem.”
 3. Konkurs organizowany jest w ramach Świątecznego Jarmarku Krajeńskiego, który jest wspólną inicjatywą członków Ekomuzeum Doliny Noteci.
 1. Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej
 2. przybliżenie i zainteresowanie tradycją związaną z wykonywaniem ozdób świątecznych
 • Uczestnicy Konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-V oraz osób niepełnosprawnych bez ograniczenia wiekowego.

 1. Termin i warunki dostarczenia prac

Prace należy dostarczyć do Zajazdu WiK w Ślesinie, przy ul. Nakielskiej 8 w terminie do 15 grudnia 2019 r. do godz. 12:00.

 1. Wymagania konkursowe
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.
 3. Praca powinna posiadać wymiary, wagę oraz zawieszkę umożliwiającą zawieszenie na choince.
 4. Prace wykonane mogą być dowolną techniką przestrzenną.
 5. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca następujące informacje:
 6. dane uczestnika – imię, nazwisko,
 7. kategorię w jakiej zgłaszana jest praca.
 8. Prace niespełniające wymogów regulaminu Konkursu nie będą oceniane.
 9. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie pracy na świątecznej choince przygotowanej podczas Świątecznego Jarmarku Krajeńskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do wywieszenia prac konkursowych na świątecznej choince w Zajeździe WiK.
 10. Uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązuje się do uczestnictwa podczas wręczenia nagród w dniu 15.12.2019 r. o godz. 15:00 w Zajeździe WiK.
 11. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
 12. Informacje dotyczące konkursu oraz Regulamin dostępne będą na stronie Organizatora tj. krajna-paluki.cna.org.pl, a także na portalach społecznościowych Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Zajazdu WiK.
 13. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu
 14. Wszystkie prace zgłoszone w Konkursie oraz spełniające wymogi określone w Regulaminie podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 15. Jury dokonuje oceny prac po zakończeniu przyjmowania prac, biorąc pod uwagę:
 16. nawiązanie do tematyki Konkursu,
 17. ogólne wrażenia artystyczne,
 18. pomysłowość,
 19. samodzielność wykonania,
 20. estetykę pracy.
 21. Prace oceniane będą przez Jury w dwóch kategoriach wiekowych:
 • kategoria I: dzieci klas I-V szkół podstawowych,
 • kategoria II: osoby niepełnosprawne.
 1. Jury w każdej kategorii wyłoni trzech zwycięzców.
 2. Jury może przyznać także wyróżnienia – o ilości Jury zadecyduje podczas obrad.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. Nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Świątecznego Jarmarku Krajeńskiego organizowanego 15 grudnia 2019 r. w Zajeździe WiK w Ślesinie. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi o godz. 15:00.
 • Nagrody

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Odbiór nagród możliwy będzie wyłączenie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 15 grudnia br. podczas Świątecznego Jarmarku Krajeńskiego.

 • Postanowienia końcowe

Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub/i samego Uczestnika Konkursu, a tym samym z jego dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w metryczce przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Zajazd WiK w celu realizacji i promocji Konkursu – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto wiąże się ze zgodą na utrwalenie wizerunku Uczestnika Konkursu podczas rozstrzygnięcia oraz jego wykorzystanie w celu informacji i promocji dot. przeprowadzonego Konkursu.