Konkurs plastyczny dla dzieci „Wymarzone Muzeum. Wszystko gra!”

223

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI szkół podstawowych i integracyjnych oraz specjalnych z woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym.

Prace Plastyczne

Tematyka nadesłanych prac musi być związana z tytułem konkursu i dotyczyć muzyki, dźwięku, rytmu lub eksponatów muzycznych w kontekście muzeum, na przykład ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Mogą to być wyobrażenia, projekty, protototypy instrumentów muzycznych kompozycje przedmiotów, a nawet makiety muzeum. Inspiracją może być znany utwór muzyczny. Prace mogą być wykonane w różnorodnych technikach i formach. Pracę plastyczną uczeń może uzupełnić skomponowanym przez siebie krótkim utworem muzycznym (do 1 min.).

Termin nadsyłania prac

Na prace czekamy do 30 września 2020 roku. Prace należy przesłać wraz z czeytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym drogą pocztową lub dostarczyć osobiście, na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Dział Edukacji i Promocji
ul. Mennica 6
85-112 Bydgoszcz

Wystawa pokonkursowa

Termin otwarcia wystawy I wręczenia nagród zwycięzcom zostanie ogłoszony do 30 września 2020 roku. Uczniowie, których prace zostaną zakwalifikowane do wystawy, zostaną powiadomieni drogą mailową. Lista wszystkich autorów prac na wystawie zostanie opublikowana również na stronie www.muzeum.bydgoszcz.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Puzon i saksofon tenorowy, wykonane w fabryce Juliana Gustawa Kielbicha. W roku 1906 Julian Gustaw Kielbich przeniósł się do Bydgoszczy i założył Wielkopolską Fabrykę Instrumentów Muzycznych . Był to pierwszy polski zakład produkcji instrumentów, głównie dętych.
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
Fot. S. Dolata