Konkurs w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły

Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy oraz Przewodnik Katolicki w miesiącu marcu zaprosili dzieci do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim poświęconym rozważaniom nad tym, co jest ważne dla młodego pokolenia. Hasłem IX już edycji były słowa z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Lyonie w 1986 roku: „Nie mam srebra ani złota. Nie mam gotowych odpowiedzi na ważne pytania”.

Celem konkursowych zmagań było zainspirowanie uczniów szkół podstawowych do zapoznania się z twórczością Jana Pawła II w roku ustanowionym m.in. w celu uczczenia 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, a także nakłonienie ich do refleksji nad otaczającym światem i doskonalenie warsztatu młodego poety.

Warunkiem uczestnictwa było napisanie wiersza (min. 16 wersów) związanego z tematem konkursu: uczeń podejmował  rozważania nad pytaniami ważnymi dla młodego pokolenia – np. czym jest miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość itp.

Do tego konkursu przystąpili również wolontariusze Caritas, ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała St. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, pod opieką pani Kasi Dobosz. „Dla tej grupy dzieci konkurs był podsumowaniem półrocznej formacji, ponieważ  ten rok na zajęciach dodatkowych poświęciłam osobie Świętego Jana Pawła II. Dzieci podczas formacji poznawały i pogłębiały wiadomości o naszym kochanym papieżu, poznawały Jego naukę, ale również dzieliły się tym z innymi. Były z programem na Dzień Chorego w DPS, przygotowały Drogę Krzyżową opartą na tekstach Jana Pawła II. Planowaliśmy wiele innych inicjatyw, ale z wiadomych przyczyn nie są one możliwe” – podkreśla Katarzyna Dobosz.

Wolontariusze wiersze napisali i to bardzo piękne, a potem oczekiwali na werdykt. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o 2 wyróżnieniach, które do nas trafiły. Jury spodobał się wiersz pt. „PRAWDZIWA MIŁOŚĆ” naszej wolontariuszki z klasy III – Mai Dobosz, oraz wiersz „PRZYJAŹŃ TO WSZYSTKO CO MAM”, wolontariusza Klaudiusza Sobczaka z klasy V.  Do konkursu zakwalifikowały się jeszcze dwa inne wiersze. Nasi starsi wolontariusze, chociaż bez nagród, ale również napisali piękne wiersze. „MUSICIE ŻYĆ PRAWDĄ” Aleksandry Sykora z klasy VI oraz wiersz „ŚWIECZKA” Tymoteusza Sobczaka z klasy VIII.

Oczekujemy na uroczyste zakończenie konkursu i bardzo się cieszymy, że w naszej szkole mamy takie wspaniałe talenty.

Katarzyna Dobosz opiekun – SKC