Konsultacje społeczne przejazdów drogowo-kolejowych na liniach nr 18 i 203 w Sadkach

Konsultacje społeczne przejazdów drogowo-kolejowych w ramach projektu pn. Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planuje przeprowadzenie prac na linii kolejowej nr 18, przebiegającej przez teren gminy Sadki. Konsultacje odbędą się dnia 26 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w sali Nr 1 w Urzędzie Gminy w Sadkach. W ramach prac konieczne będą zmiany układu drogowego na przecięciu torów, w tym likwidacja przejazdów. Prosimy o przedstawienie Państwa opinii na temat proponowanych rozwiązań przejazdów kolejowo-drogowych, uwzględniających maksymalną prędkość pociągów równą 160 km/h.Jednocześnie informujemy, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku Bydgoszcz – Piła rozważa wprowadzenie dodatkowego wariantu, w którym maksymalna prędkość pociągów wyniesie V=200km/h. Rozwiązania planowane dla tego zamierzenia są niezależne od przedstawionych w ankiecie poniżej. W przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu analiz, również rozwiązania dla V=200km/h staną się przedmiotem konsultacji społecznych.

Link do orientacji prezentowanych w ankiecie rysunków:
https://drive.google.com/file/d/14UnMXgk0tgksl1unibQyB1onFioVc-hz/view?usp=sharing

Agata Zwierzchowska-Pilarczyk Inspektor ds. promocji, zdrowia i sportu