Konsultowali „Rower Gminny”

Dnia 14.02.2020 r. Zespół powołany do realizacji „Human Smart Cities” wraz z Zastępcą Burmistrza Piotrem Kalamonem przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące roweru gminnego” realizowanego w ramach zadania pn.: „Zintegrowane zadania partycypacyjne przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”.

Do konsultacji zaproszono dwie grupy rowerowe z terenu naszej gminy tj. Klub Turystyki Rowerowej oraz Skra Paterek IT-ROS Team. Podczas spotkania pytano uczestników m.in. o: ilość rowerów gminnych, lokalizację stacji rowerowych, rodzaje rowerów jakie powinny być w naszym mieście, kosztach bieżących utrzymania rowerów gminnych oraz lokalizacji ścieżek rowerowych i ich technologii.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią