Kontrola na autostradzie A1

  • 147 kontroli w ciągu jednodniowej akcji przeprowadzili funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na autostradzie A1.

  • Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w swoich działaniach wykorzystywali m.in. mobilny skaner RTG do prześwietlania samochodów.
    Przeprowadzona przez mundurowych z KAS akcja dotyczyła kontroli przewozu towarów, głównie w kontenerach, pod kątem wykrywania wyrobów bez znaków akcyzy, towarów podrabianych i innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione.

Funkcjonariusze przeprowadzili  147 kontroli w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) i na Stacjach Poboru Opłat (SPO) na autostradzie A1 oraz na drodze krajowej nr 91.

W swoich działania wykorzystywali mobilny skaner rentgenowski, który pozwolił na ograniczenie liczby fizycznych kontroli pojazdów oraz przyspieszył weryfikację przewożonych towarów.

Stwierdzone przez funkcjonariuszy w trakcie kontroli nieprawidłowości, dotyczyły głównie braków badań technicznych ciągników i naczep, ubezpieczenia OC oraz błędów w dokumentacji przewozowej.

Mundurowi współpracowali z realizującymi  równolegle kontrole funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego (ITD).

Działania te przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz miały walor prewencyjny w odniesieniu do kierowców i przewoźników.

                                                                         

Kinga Błaszczyńska Rzecznik prasowy  IAS w Bydgoszczy