Konwent Marszałków we Włocławku

Wspólna polityka rolna i rola samorządów wojewódzkich w kreowaniu polityk rozwoju na poziomie regionalnym były głównymi tematami dzisiejszego (7 grudnia), odbywającego się we Włocławku, posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP.  Kujawsko-Pomorskie, po półrocznej prezydencji, oddaje przewodnictwo w konwencie województwu świętokrzyskiemu. Zmianę stanowiska rządu w sprawie roli samorządów wojewódzkich w implementacji nowej europejskiej wspólnej polityki rolnej marszałek Piotr Całbecki uznał za ważny sukces naszej prezydencji.

O roli samorządów województw w modernizacji wsi i rolnictwa oraz o nowej europejskiej wspólnej polityce rolnej mówiły m.in. reprezentująca kujawsko-pomorski Urząd Marszałkowski dyrektor Elżbieta Siemiątkowska z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka. Projekt rządowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027 był w listopadzie tematem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przyszły Plan Strategiczny to podstawowy dokument, który określi cele i działania polityki państwa w dziedzinie wsi i rolnictwa oraz sposób, w jaki inwestowane będą europejskie środki nowej perspektywy dla polskiego rolnictwa. Przedstawionej Komisji Wspólnej wersji dokumentu nie zaakceptowała strona samorządowa, wskazując na zapisy ograniczające interwencję w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych na wsi i odbierające samorządom kompetencje w zakresie kreowania rozwoju obszarów wiejskich. Marszałek Piotr Całbecki skierował w tej sprawie pismo do ministra rolnictwa.

Zobacz Wspólna Polityka Rolna 2023-2027: marszałek apeluje do rządu

O zmianę tych zapisów samorządowcy zabiegali też podczas spotkań zespołu KWRiST ds. obszarów wiejskich. Dziś marszałek Piotr Całbecki poinformował o sukcesie – strona rządowa zdecydowała się pozostawić samorządom wojewódzkim kompetencje dotyczące inwestycji infrastrukturalnych i scalania gruntów. – Wczoraj usłyszeliśmy deklarację ministerstw, że nadal będziemy partnerem w implementacji środków przeznaczonych na modernizację obszarów wiejskich. To duży sukces. My wiemy w regionach co zrobiliśmy do tej pory i co jest jeszcze do zrobienia. Byłoby dużym nieporozumieniem, gdyby polityką w tym zakresie zajmowały się rządowe agencje, których wyłączną misją jest modernizacja rolnictwa. Wieś to przecież nie tylko rolnictwo – powiedział marszałek Piotr Całbecki, który wynik negocjacji w tej sprawie uznał za ważny sukces kujawsko-pomorskiej prezydencji w Konwencie Marszałków.

„Konwent Marszałków Województw RP z zadowoleniem przyjmuje deklarację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany trzeciej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) w zakresie systemu wdrażania interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi.” – czytamy w przyjętym dziś stanowisku konwentu. Marszałkowie podkreślają w nim jednak, że wątpliwości muszą budzić przyjęte w projekcie założenie drastycznego ograniczenia środków na infrastrukturę oraz niemal całkowite wyeliminowanie wsparcia rozwoju infrastruktury publicznej (drogi, sieci wodno-ściekowe). Konkluzją jest apel do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o weryfikację zapisów i zwiększenie środków przeznaczonych na modernizację.

Wśród tematów posiedzenia znalazły się także m.in. regionalne aspekty polityki społecznej i świadczone na poziomie regionów usługi społeczne w kontekście środków europejskich perspektywy 2021-2027 oraz planowanie przestrzenne na poziomie regionów.

Marszałków szesnastu polskich województw podejmujemy tym razem we Włocławskim Muzeum Diecezjalnym. W części nieoficjalnej spotkania delegacje regionalne zwiedzą Park Etnograficzny w Kłóbce. W programie także recital chopinowski.

Program Konwentu

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Konwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP