Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

8 lutego 2024 roku w Pałacu Komierowo w powiecie sępoleńskim obradował Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Konwentu Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski otworzył obrady. Gospodarzem konwentu był Powiat Sępoleński na czele ze Starostą Sępoleńskim Jarosławem Tadychem, który na początku przywitał wszystkich przybyłych Starostów oraz zaproszonych gości, a następnie przedstawił charakterystykę i walory Powiatu Sępoleńskiego. Ponadto jednym z punktów otwarcia obrad była prezentacja Pałacu Komierowo. Zarys historyczny oraz idee powstania przestawiła Dyrektor Wiesława Świtajska. W konwencie Powiatów brał udział  Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki, który podsumował mijającą kadencję samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podziękował powiatom za bardzo dobrą współpracę między Urzędem Marszałkowskim a Powiatami. Głos zabrał również obecny Pan Michał Sztybel Wojewoda Kujawsko-Pomorski, który uczestniczył po raz pierwszy w Konwencie Powiatów. W swojej wypowiedzi podkreślił role samorządu Powiatowego i zadeklarował pełną współpracę.

Starostowie wysłuchali informacji nt.:

  • Centrów Zdrowia 75+ – informację przestawiła Pani Magdalena Daszkiewicz – Dyrektor Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego;
  • Aktualnej informacji z działalności ZPP – informację przestawił Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP.

W trakcie posiedzenia przyjęto trzy stanowiska:

  • w sprawie wprowadzenia zmian w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
  • w sprawie konieczności nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie prawa nauczycieli do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe;
  • w sprawie przeprowadzenia analizy sytuacji odbiorców energii elektrycznej po dniu 30 czerwca 2024 r.

Na posiedzeniu Konwentu obecni byli:

Michał Sztybel – Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zbigniew Ostrowski  – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Andrzej Potoczek  –  Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Joanna Zoń – Zastępca Dyrektora Departamentu  Planowania Rozwoju i Innowacji (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Sandra Borys-Wysocka – Kierownik Biura ds. Współpracy z Samorządami Lokalnymi Departamentu Planowania Rozwoju i Innowacji (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Magdalena Daszkiewicz – Dyrektor Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki)

Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

Agnieszka Seydak – Asystent Poseł na Sejm RP Pani Iwony Kozłowskiej

Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński

Marek Chart – Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Franciszek Lesinski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Marek Zieńko – Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Jacek Masztakowski – Zastępca Burmistrza Więcborka

Piotr Dobrzański – Sekretarz Gminy Sośno

Iwona Sikorska – Członek Zarządu Powiatu Sępoleńskiego

Tomasz Fifielski – Członek Zarządu Powiatu Sępoleńskiego

Anna Deja-Dobrowolska – Sekretarz Powiatu Sępoleńskiego

Małgorzata Masiłkin – Skarbnik Powiatu Sępoleńskiego

 

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.