Krajowe Dni Pola w Minikowie – dzień pierwszy

Dzisiaj, 20 czerwca 2020 roku rozpoczęły się Centralne obchody Krajowych Dni Pola  w Minikowie, którym towarzyszy kilka wydarzeń. I tak: w samym Minikowie można zapoznać się z kolekcją ponad 500 odmian roślin uprawnych na nawadnianych poletkach z udziałem wielu firm i hodowli nasiennych jak i niezależną kolekcję ok. 200 poletek Firmy Rolnas. Ponadto prezentowane są poletka roślin odmian uprawnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Chrząstowie (ok. 12 km od Minikowa) i kolekcja roślin w Grubnie k. Chełmna. Poletka można będzie zwiedzać podczas Krajowych Dni Pola jak i po, aż do zbioru poszczególnych roślin, czyli do później jesieni.

Celem Krajowych Dni Pola jest umożliwienie polskim rolnikom porównania w jednym miejscu pełnego potencjału odmian roślin uprawnych, który jako wynik swojej wieloletniej pracy hodowlanej prezentują firmy nasienne oraz porównania systemów ochrony roślin i nawożenia, jak i różnych technologii uprawy, systemów nawadniania, wspomagania decyzji, rolnictwa precyzyjnego. Wstępne uzgodnienia z Ministrem Rolnictwa zakładają kontynuację tej wystawy jako imprezy cyklicznej w różnych miejscach w kraju. W tym roku jak i przyszłym planowane jest, aby Krajowe Dni Pola odbyły się w Minikowie.

Rośliny prezentowane w Minikowie, Chrząstowie i na kolekcji firmy Rolnas pokazują pełny potencjał, czyli wszystko to, co osiągnięto w pracy hodowlanej w ostatnim okresie. Często czynnikiem limitującym rozwój roślin i plonowanie roślin jest woda. Dlatego też na potrzeby organizacji krajowych Dni Pola w Minikowie zainstalowano nowatorski, automatyczny system nawadniania w formie deszczowni mostowej. Dzięki temu jedno z ryzyk związanych z prowadzeniem uprawy zostało zredukowane.

Dodatkowo stworzono interaktywny plan Krajowych Dni Pola. Rolnicy na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie znajdą dane każdej odmiany prezentowanej na kolekcji w Minikowie i Grubnie. Dane te, dzięki współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych zostały wzbogacone o charakterystyki odmian sporządzone na podstawie ogólnokrajowych doświadczeń PDO.

Krajowe Dni Pola 2020 są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy organizowanym przy współpracy z Polską Izbą Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie.

Dzisiaj dokonano oficjalnego otwarcia Krajowych Dni Pola Minikowo 2020. Gościem honorowym był Pan Janusz Wojciechowski Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa.  Przybyłych gości powitali oraz otwarcia dokonali: Ryszard Zarudzki – dyrektor KPODR w Minikowie oraz prof. dr hab. inż Tomasz Topoliński – Rektor UTP w Bydgoszczy. Na Krajowe Dni Pola przybyli m.in.: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Kamiński – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, posłowie, władze samorządowe powiatu nakielskiego i gminy Nakło nad Notecią, prezesi instytucji rolniczych, ośrodków badawczych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. 20 czerwca dokonano oficjalnego otwarcia Krajowych Dni Pola Minikowo 2020.

źródło: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie