Kreatywne sposoby porządkowania wiadomości w I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie!

282

Jedną z ważnych umiejętności zdobywanych przez uczniów na każdym etapie kształcenia  jest nabywanie nawyku systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania. Zadanie to jest bardzo ważne,  zwłaszcza dzisiaj we współczesnym, zmieniającym się nieustannie świecie. Ludzie szybko muszą przystosować się do otaczającej ich rzeczywistości, zapamiętać wiele nowych informacji, dokonać ich selekcji. Dlatego nauczyciele I LO w Szubinie na wielu zajęciach stosują nowoczesne techniki nauczania mające na celu uporządkowanie i utrwalenie wiadomości. Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego realizowany jest projekt odwróconej lekcji.  Na zajęciach kreatywności uczniowie sporządzają notatki graficzne, mapy myśli,  chmury wyrazowe. W celu utrwalenia treści lektur uczniowie wykonują komiksy i tworzą kreatywne przepisy.
Uczniowie klasy II d kreatywnie utrwalali swoją wiedzę z języka polskiego.

Agnieszka Kobierowska