Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu sępoleńskiego odwołana

Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dzień 13 marca 2020 r. jest ostatnim dniem działania komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.

Magdalena Starzecka – UM Więcbork