Laureaci nagród targów w Minikowie

 

Grand Prix i nagrody targów

Kategoria Nagroda Wyszczególnienie

1.

Ciągniki i maszyny rolnicze Grand Prix
Targów
Puchar MRiRW
ZIP AGRO, Kurzejewo
Grand Prix Targów AGRITEAM P.P.H.U Sp. z o.o.
Nagroda targów Metalowiec P.P.H.U. S.C.

2.

Mechanizacja w produkcji zwierzęcej Grand Prix Targów Techniczna Obsługa farm Mlecznych M. Stasiak, Barcin
Nagroda targów GENEU B. Jerczyńska, Brzoza

3.

Materiały i technologie w budownictwie Grand Prix Targów
Nagroda targów ARNTJEN POLSKA Sp. z o.o. Internationale Farmtechnik

Paproć

4.

Pasze i żywienie zwierząt Grand Prix Targów SANO Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.

Sękowo

Nagroda targów POLMASS S.A., Bydgoszcz

5.

Genetyka i hodowla zwierząt
Nagroda targów TOP GEN Sp. z o.o., Głubczyce

6.

Nawozy i środki ochrony roślin Grand Prix Targów ANWIL S.A.,Włocławek
Nagroda targów AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.

7.

Hodowla roślin Grand Prix Targów ROLNAS PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE Sp. z o. o., Bydgoszcz
Nagroda targów POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Tulce

Agroenergetyka Grand Prix Targów COLUMBUS ENERGY S.A.

Kraków

Nagroda targów Sunny Volts Małgorzata Świercz

Inowrocław

Konkurs „Innowacyjny Produkt Targów AGRO-TECH 2019”

Firma zgłaszająca

za

ATORIM – Karol Mirota, Przęsin MOOCALL HEAT
Wykrywacz rui w systemie haremowym
producent Moocall LTD, Irlandia
AGRO-LAND Marek Różniak
Śmielin
MZURI REZULT z podwójnym aplikatorem nawozu i poplonu
producent MZURI-AGRO Sp. z o.o. Sp. K. Śmielin
Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z o.o.  Bukowno Immuno Activ Humus Plus
producent Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z o.o.  Bukowno
materiał: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
zdjęcia: Jarosław Domiński