„Lekcje z ZUS” – projekt edukacyjny ZUS dla szkół ponadpodstawowych pod patronatem MRPiPS oraz MEN

Wiedza o ubezpieczeniach społecznych jest niezbędna młodym ludziom, szczególnie przed wejściem na rynek pracy. Materiały dydaktyczne do zajęć przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z metodykami nauczania. Obejmują cykl czterech godzin lekcyjnych:

Lekcja 1. Świadomy zawsze ubezpieczony

Lekcja 2. Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Lekcja 3. Renty i emerytury

Lekcja 4.  E-ZUS, czyli firma pod ręką.

Uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu będą uczestniczyli w tym projekcie w ramach zajęć z Podstaw Przedsiębiorczości  i Doradztwa Zawodowego. Pierwsze zajęcia dla uczniów klas III-ich poprowadziła Pani Joanna Karsznia z oddziału ZUS w Bydgoszczy.

Agnieszka Andrzejewska – Zespół Szkół w Lubaszczu