Leon Piesowocki. Artysta Generała Władysława Andersa