Liczna delegacja kadetów z ZS im. prof. E. Chroboczka podczas historycznej uroczystości w Szubinie

Dnia 11 stycznia 2020 roku w Szubinie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia repliki Pomnika Mogiły Powstańców Wielkopolskich. Oprócz wielu znamienitych gości, w tym delegacji wielkopolskich miast i gmin, z których pochodzili powstańcy walczący i oddający swoje życie za wolność Ziemi Szubińskiej, licznie zgromadzonych mieszkańców Szubina i Gminy Szubin, żołnierzy Wojska Polskiego, harcerzy, uczniów szkół znaczącą reprezentację szkoły stanowili uczniowie kadeci klas wojskowych. Każda klasa miała swoich przedstawicieli, z IIITL Gracjan Gałązka, Karol Szczepaniak, którzy wcielili się w rolę Rekonstruktorów. Z IITL Eliza Kalaczyńska, Martyna Borowicka i Damian Klimek – Poczet Sztandarowy szkoły oraz Klaudia Pozorska w składzie delegacji składającej kwiaty. Z ITa byli to: Izabela Grycza, Jakub Komorowski, Jakub Konieczny, Wiktoria Sikorska, Malwina Szulc, Szymon Marciniak, Jacek Paszkiewicz oraz Łukasz Nalazek. Z ITb uczestniczyli: Weronika Jeż, Oliwia Kwiatkowska, Marcel Katafiasz, Jakub Matuszewski, Dominika Hejnicka, Zuzanna Masłowska, Miłosz Małek, Dawid Sobiech, Daria Kawecka, Anna Pęczek i Kinga Waszak. W/w kadeci wchodzili m.in. w skład warty honorowej przy Pomniku, delegacji szkoły składającej kwiaty oraz w roli Rekonstruktorów w składzie Towarzystwa Historycznego w Kcyni. Delegację uzupełniali Dyrektor Alicja Jaśkowiak oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński. Był to dla nasz ogromny zaszczyt uczestniczenia w tak ważnej uroczystości z okazji 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, boju o Szubin oraz 100. rocznicy powrotu Szubina do wolnej Polski. Przeżyliśmy niezapomniane wrażenia oraz dumę, że żyjemy w wolnej Polsce i możemy celebrować najważniejsze dla każdego Polaka Święta oraz tego typu wzniosłe wydarzenia. Uroczystość odbyła się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz pod Patronatami Honorowymi Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Dodatkowo na szkolnej strzelnicy pneumatycznej SKS Kaliber odbyły się jak co roku Zawody Strzeleckie, w dniu 11.01.2020r. z okazji 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Organizatorem był szubiński Oddział KSSK GWARD.

Zespół do spraw promocji w Zespołu Szkół w Szubinie