Łobżenica ma plenerową siłownię zewnętrzną oraz strefę relaksu i gier na nabrzeżu rzeki Łobżonki

Na początku 2018 roku Gmina Łobżenica wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach nowego, rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W odpowiedzi na nabór do Ministerstwa wpłynęło 1401 wniosków z całego kraju z czego pozytywnie zaopiniowano 792 projekty na łączną kwotę ponad 54 milionów złotych.

Rozstrzygnięcie Programu, dało Gminie 332 pozycję na liście wniosków zaopiniowanych pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem w kwocie 50 000,00 złotych.

Realizacja projektu zakładała budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności- plenerowych siłowni zewnętrznych oraz stref relaksu i gier nad nabrzeżem rzeki Łobżonka oraz boisku sportowym przy Osiedlu Słonecznym w Łobżenicy.

W ostatnich dniach oddano do użytku Otwartą Strefę Aktywności (plenerowa siłownia zewnętrzna oraz stref relaksu i gier) na nabrzeżu rzeki Łobżonka.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz