Łobżenica: Realizowane są kolejne drogowe inwestycje!

Trwają prace nad budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Liszkowo, na które Gmina Łobżenica otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 113 500,00 zł.

Koszt zadania inwestycyjnego to 203 799,35 zł z czego wkład własny naszej Gminy wyniósł 90 299,35 zł. Wykonawcą jest firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” z siedzibą w miejscowości Zabartowo.

Cieszymy się na tę inwestycję, niezwykle ważną dla poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Łobżenica.

Urząd Miejski w Łobżenicy