Łobżenica: Rozpoczęły się pracę w Luchowie (Berlinki)

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego oraz kanalizacji sanitarnej. W związku z realizacją inwestycji zostaną wprowadzone ograniczenia w przestrzeni i ruchu pojazdów, czasowe braki możliwości dojazdu, dostępu do przyległych nieruchomości.
Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość.
źródło: UM w Łobżenicy