Łobżenica: Umowa na modernizację placu Wolności podpisana!

W dniu 20 czerwca 2022 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica podpisana została umowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P”. Przypomnijmy, że to zadanie było jednym z dwóch, na które Gmina Łobżenica otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w łącznej kwocie prawie 8,4 miliona złotych!

Po zakończeniu zadania, plac Wolności zyska odmienione oblicze. Będzie nowa nawierzchnia jezdni, powstaną także chodniki, miejsca postojowe, nasadzenia roślin. Całość oświetlą nowe lampy. Zrewitalizowany plac Wolności będzie wizytówką miasta, ale przede wszystkim ma służyć mieszkańcom Gminy Łobżenica.

Wartość inwestycji zgodnie z podpisaną umową na roboty budowlane to prawie 3,8 miliona złotych. Wykonawcą została firma Nova Term Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Pile.

Jagoda Głąbicka-Kubik  UM w Łobżenicy