Łobżenica: Wizyta nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Amaliadzie z Grecji

W dniu 4 czerwca 2024 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica odbyło się spotkanie Burmistrza Łobżenicy Pana Roberta Biskupiaka, Zastępcy Burmistrza Łobżenicy Pana Józefa Lewandowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Fanianowie Pani Marii Pireckiej oraz Pana Krzysztofa Poznania wraz  -z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Amaliadzie z Grecji. Burmistrz Łobżenicy przywitał zaproszonych gości. Następnie wysłuchano ciekawego wykładu Pana Krzysztofa Poznania na temat Gminy Łobżenica.

Wizyta w naszej Gminie nauczycieli z Grecji w dniach od 2-8 czerwca 2024 roku została zainicjowana przez Panią Marię Pirecką Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Fanianowie oraz Ambasadora eTwinning. Przyjazd gości odbył się w ramach projektu „E.A.R.T.H.” Erasmus+, który skupiał się na doskonaleniu zawodowym oraz wymianie doświadczeń w edukacji.

Szkoła Podstawowa w Fanianowie  podzieliła się wiedzą na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji. W kontekście AI  rolę eksperta prowadzącego warsztaty pełniła pani Maria Pirecka.

Kluczowym tematem podczas zajęć lekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Fanianowie była Agenda 2030 i cele zrównoważonego rozwoju zwłaszcza w kontekście globalnych wyzwań, takich jak ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Podczas zajęć prowadzonych w języku angielskim przez nauczycieli z Grecji uczniowie poznali założenia tej inicjatywy i szukali rozwiązań dla najważniejszych problemów środowiskowych. Mieli również szansę poznania zasad funkcjonowania zrównoważonego miasta i zaprojektowanie własnego.

Na zakończenie projektu podpisano certyfikaty Europass. Z pewnością ta wizyta zaowocuje kolejnymi wspólnie realizowanymi projektami.

Agnieszka Szłapa – UM w Łobżenicy