Lubaszcz: Egzamin zawodowy w Zespole Szkół im. W. Łokietka

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół  im. Władysława Łokietka w Lubaszczu przystąpili 23 czerwca br. o godzinie 10.00 do pisemnego etapu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: sprzedawca, kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (20 uczniów). Egzamin jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎wyuczonej kwalifikacji. Test składający się z 40 ‎‎zadań zamkniętych uczniowie rozwiązywali w czasie 60 minut. Egzamin przeprowadzono zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Część praktyczna, polegająca na wykonaniu ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym odbędzie się 29 i 30 czerwca br. Powodzenia!

Wyniki egzaminów absolwenci poznają 31 sierpnia br.

Agnieszka Andrzejewska – Zespół Szkół w Lubaszczu