Lubaszcz: Szkolny konkurs na prezentację multimedialną z okazji Dnia Języków Obcych

Z okazji Dnia Języków Obcych w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu zorganizowano konkurs językowy. Zadaniem uczestników było wykonanie prezentacji multimedialnej na temat najwyższych budynków świata.

Cele konkursu to: ukazanie ciekawych miejsc, obiektów i zabytków na świecie, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, integracja treści i umiejętności z zakresu języka angielskiego, doskonalenie umiejętności informatycznych.

Wpłynęło 7 prac, wyłoniono trzech laureatów. Są to: Zuzanna Wojtera, Agnieszka Pawlaczyk i Marcin Jankowski. Gratulujemy i dziękujemy za udział!

Agnieszka Andrzejewska