Matura w Samostrzelu

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu 21 absolwentów technikum architektury krajobrazu, weterynarii i rolniczego podeszło dzisiaj do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Zastosowano się w pełni do reżimu sanitarnego: przestronna aula zapewniła zachowanie odpowiednich odległości,  wszyscy dezynfekowali ręce, do czasu rozpoczęcia pracy z arkuszem były założone maseczki, a pomieszczenie i sprzęty wydezynfekowano. Przed maturzystami jeszcze obowiązkowy egzamin z języków obcych i przedmiotów rozszerzonych. Wszystkim życzymy powodzenia.

Małgorzata Ciechanowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu