Mieszkańcy Piotrowa i Kowalewka walczą o zjazdy na łąki

Obecnie trwa remont drogi powiatowej Paterek-Kowalewko, który od kilku lat jest wykonywany etapami. Prace wykonywane są na odcinku Piotrowo- Kowalewko i właśnie tam mieszkańcy wraz z panią sołtys Alicją Woźniak spotkali się z panem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Bartoszem Lamprechtem oraz wykonawcą odcinka.

Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi przez mieszkańców na brak lub zbyt stromo wykonane podjazdy na łąki. Jak głośno podkreślała pani Alicja Woźniak pozostawienie rolników w takiej sytuacji bardzo utrudni wyjazdy z pól i łąk. Nie można wykonać takich zjazdów jak wykonano w innych miejscowościach? Dlaczego pan”X” ma zrobiony wjazd a pan „Y” nie ma takiego zjazdu? Innym problemem będą wyjazdy z posesji. Droga została poszerzona i krawędź jezdni często znajduje się bardzo blisko ogrodzeń posesji. Jak zapewnił Zarządca drogi w takich sytuacjach po odpowiednim zgłoszeniu właścicieli posesji będą montowane lustra, które pozwolą bezpiecznie włączyć się do ruchu.

Podczas spotkania padało wiele pytań, roszczeń i pretensji. Dochodziło do dość ostrej wymiany zdań pomiędzy mieszkańcami a wykonawcą prac. Emocje próbował studzić dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych deklarując wszelką pomoc i realizację zgłoszonych problemów przez mieszkańców Piotrowa lub Kowalewka.

W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Miejskiego w Kcyni, gdyż sprawy dotyczyły także zjazdów na drogi gminne.

tekst i fot. Robert Koniec