Ministerialna wizyta w Nakle nad Notecią

W dniu 10 czerwca 2020 r. w Nakle nad Notecią gościło aż dwóch ministrów: sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber oraz wojewoda kujawsko-pomorski – Mikołaj Bogdanowicz.

Wysocy rangą urzędnicy administracji rządowej przyjechali do naszego miasta, aby m.in. bliżej zapoznać się z bazą sportową. Po wstępnym spotkaniu w ratuszu udali się na stadion miejski, skatepark, a następnie na krytą pływalnię Naquarius. W tematykę gości wprowadzali prezes spółki Nakielski Sport Anna Mrozek oraz burmistrz Sławomir Napierała.

Nie był to jednak jedyny powód wizyty. Jej zwieńczeniem była konferencja z udziałem burmistrzów oraz wójtów miast i gmin naszego województwa, która miała miejsce w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury. Minister Łukasz Schreiber zaznaczył, że to spotkanie jest konsekwencją wcześniejszych, a tematem obecnej jest głównie sport. Burmistrz Sławomir Napierała podkreślił, że Nakło nad Notecią rozwija się pod względem sportowym i już „wykształciliśmy” 10 zawodników w różnych dyscyplinach, którzy zasilili kadrę Polski. Nawiązując do bazy sportowej wspomniał o planach przebudowy nakielskiego stadionu tak, aby mógł się stać zapleczem dla bydgoskiej bazy sportowej. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk na bazie prezentacji multimedialnej omówiła zakres wsparcia ze strony ministerstwa na rozwój sportu. Na rządowy program KLUB 2020 wpłynęło 4 900 wniosków i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Dofinansowanie wyniesie 54 mln zł. Od 2016 r. środki w ramach tego programu są sukcesywnie zwiększane, a tylko na samo województwo kujawsko-pomorskie przyznano w tym okresie 38 mln zł. Z kolei na program ministerialnego wsparcia w ramach Szkolnych Kół Sportowych w latach 2017-2020 na województwo spłynęło 10,5 mln zł. Z kolei w latach 2016-2020 na infrastrukturę sportową w województwie ministerstwo przekazało 112 mln zł, dzięki czemu wyremontowano bądź wybudowano 298 obiektów.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wyraził opinię, by jak najszybciej uruchomić działania w sferze sportowej.

W dyskusji, jaka się rozwinęła, włodarze gmin zadawali pytania oraz wnioskowali o powrót do pewnych programów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem (np. program OSA). Pani minister wspomniała o jeszcze jednym nowym programie Sportowe Wakacje Plus, u założeń którego leży możliwość zorganizowania sportowych wyjazdów z dofinansowaniem na turnieje, eventy czy obozy sportowe.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią