Monika Marach bez stypendium sportowego burmistrza miasta i gminy Mrocza

W dniu 12 marca 2021 roku Henryk Szynal – prezes Tarpana Mrocza złożył wniosek o przyznanie stypendium dla zawodniczki Moniki Marach, która podczas Drużynowych Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów rozegranych w Mroczy w dniu 6 grudnia 2020 roku oraz podczas Mistrzostw Polski pionu LZS do lat 17 w podnoszeniu ciężarów rozegranych w Zamościu w dniach 20 – 23 sierpnia 2020 roku zajęła 1 miejsce. Wniosek ten został przedłożony do zaopiniowania Gminnej Radzie Sportu w Mroczy. Kontuzja, która jej się przytrafiła w ubiegłym roku nie pozwoliła na starty zawodach sportowych o randze międzynarodowej.

W dniu 31 marca 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wydał decyzję o nieprzyznaniu Monice Marach stypendium sportowego tej utalentowanej zawodniczce. Przypominamy, że Monika Marach była zwyciężczynią Challennge 2019 wśród kobiet w Polsce, 3 krotną medalistką Mistrzostw Europy U15, w tym mistrzynią Europy oraz wielokrotną mistrzynią Polski w swoich kategoriach wiekowych.

Czyżby wpływ na decyzję burmistrza miała opinia wspomnianej Gminnej Rady Sportu w Mroczy, w której zasiadają osoby … zajmujące i znające się na sporcie, czy też zmieniona uchwała Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie szczególnych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe.

Wielka szkoda, że tak się stało, czyżby na dalszym rozwoju tej dyscypliny sportu w Mroczy niektórym osobom nie zależy?.

Inne kluby zacierają powoli ręce, ewentualne pozyskanie takiej zawodniczki, to sukcesy klubowe, krajowe, międzynarodowe i promocja miejscowości.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcie archiwum

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).