Mrocza: Kolejne odkażanie miasta i gminy

W dniu dzisiejszym – 29.05.2020 r., w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, po raz kolejny przeprowadzana jest akcja odkażania miasta i gminy. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Mrocza dezynfekowane są miejsca użyteczności publicznej tj. wiaty przystankowe, kosze uliczne, ławki, balustrady, toalety publiczne itp. W/w prace przeprowadzają pracownicy Ref. Obsługi Komunalnej tut. Urzędu wyposażeni w odpowiednie środki ochronne.

Zastosowany preparat jest środkiem dezynfekującym o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym bezpiecznym dla ludzi i otoczenia. Zabieg ten będzie przeprowadzany cyklicznie, tak długo, jak będzie to konieczne.

Ewelina Musiał: Urząd Miasta i Gminy Mrocza