Mrocza: Konkurs „Zieleń blisko nas”

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza kolejną edycję konkursu – „Zieleń blisko nas” na najpiękniejszy ogródek przydomowy w gminie Mrocza.

1. Organizatorem  konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza.
2. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Mrocza.
3. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do systematycznej dbałości o estetyczny wygląd swojego miejsca zamieszkania oraz osiągnięcie wymiernych efektów w dalszym upiększaniu Gminy oraz zwiększenie dbałości o środowisko.
4. Zasady organizacyjne:
– Kartę zgłoszenia do konkursu należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20: w Referacie Obsługi Administracyjnej i Promocji (biuro nr 311) lub w Sekretariacie (biuro nr 207).

Karta do pobrania w wersji elektronicznej lub w w/w referacie.
– Do konkursu przyjmuje się zgłoszenia: indywidualne oraz sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla w porozumieniu z właścicielem
– Termin składania zgłoszeń upływa 16 czerwca 2020r.
– Ocena zgłoszonych obiektów nastąpi  do 24 lipca 2020r.
– Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi do 6 września 2020r.

Ważne: Osoby nagrodzone w poprzednich edycjach, które zajęły I, II i III miejsce, zostają wyłączone z uczestnictwa w konkursie w kolejnych trzech jego edycjach.

Regulamin + karta zgloszenia

Klauzula informacyjna

materiał: Referat Promocji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza