Mrocza: Rozbudowa ul. Zielonej oraz ul. Łąkowej

Trwają prace związane z rozbudową dwóch ulic położonych w centrum miasta – ul. Łąkowej oraz ul. Zielonej. Wykonawca inwestycji – firma Solo z Tucholi przystępuje do kolejnego etapu realizacji zadania – czyli do układania warstwy wierzchniej z kostki betonowej na ul. Zielonej w kierunku ul. Łąkowej. Wcześniej w obrębie drogi zostały wykonane prace polegające na budowie kanalizacji deszczowej, korytowaniu trasy, ustawieniu krawężników, wykonaniu podbudowy.  Na ulicy Łąkowej Wykonawca ustawił do dnia dzisiejszego krawężniki na odcinku od Rynku do ulicy Zielonej oraz wykonał chodniki wzdłuż jednej z krawędzi jezdni. Nad prawidłową realizacją inwestycji, której zakończenie planowane jest na lipiec 2020r., czuwa inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc w wysokości 849 785,00 zł została przyznana na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cały zakres prac drogowych, z wyłączeniem budowy parkingu na ul. Łąkowej (koszty budowy parkingów są zgodnie z założeniami Funduszu kosztem niekwalifikowanym) .

Całkowity koszt inwestycji  wynosi 1 728 071,41zł, z czego środki kwalifikowalne – 1 545 064,63zł.

materiał: Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza