Mrocza: Uhonorowano dwie mieszkanki gminy

Podczas sesji Rady Miejskiej w Mroczy, w dniu 17 lipca 2020 roku uhonorowano dwie mieszkanki gminy Mrocza – Panią Aleksandrę Wintrowicz oraz Panią Danutę Oszczak. Pani Aleksandra przez ostatnie 16 lat kierowała jedną z najbardziej licznych organizacji pozarządowych – najpierw mroteckim oddziałem Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, a następnie od 2016 r. Klubem Seniora. Serdecznie powitano również Panią Danutę, która 12 czerwca br. objęła funkcję Przewodniczącej Klubu Seniora. Życzenia przekazali Jarosław Odrobiński przewodniczący RM w Mroczy w imieniu radnych oraz Waldemar Chudzik – zastępca burmistrza miasta i gminy Mrocza.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Mrocza