Mrocza: Zebranie Sołectwa Rościmin

Dnia 20 września 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Rościminie o godzinie 1800 odbyło się zebranie wiejskie, które poprowadził Sołtys Sołectwa Pan Henryk Kimber.

W zebraniu uczestniczyło 19 uprawnionych mieszkańców, a także zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Pan Waldemar Chudzik, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Pan Jarosław Okonek, Radny Rady Miejskiej w Mroczy Pan Arkadiusz Lange, Radny Rady Miejskiej w Mroczy i jednocześnie mieszkaniec Rościmina Pan Krzysztof Leper.

Na początku Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres między zebraniami, do którego nie było uwag. Nie przewidziano zmian w funduszu sołeckim na 2022 rok.

Następnie rozdysponowano funduszu sołecki na 2023 r. Środki w wysokości 25.149,29 zł przeznaczono na realizację następujących przedsięwzięć:

– Zakup tablicy ogłoszeniowej – 2.500,00 zł,

– Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa – 5.000,00 zł,

– Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin – 2.500,00 zł,

– Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie – 2.500,00 zł,

– Renowacja placów zabaw – 2.000,00 zł,

– Wynajem świetlicy wiejskiej – 500,00 zł,

– Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnym w sołectwie Rościmin – 10.149,29 zł.

Głównym tematem wolnych wniosków był stan dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich (m. in. dróg wojewódzkich nr 243 i 241). Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza omówił na jakim etapie jest projekt drogi gminnej relacji Rościmin – Wiele oraz przedstawił wstępne plany dotyczące zagospodarowania terenu przy plaży w Rościminie. Następnie Sołtys wyjaśnił najważniejsze zmiany w statucie sołectwa. Na koniec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zwrócili się do mieszkańców o wyrozumiałość w tych trudnych czasach, gdzie koszty projektów i robót budowlanych są przeszacowane oraz drastycznie wzrastają koszty utrzymania obiektów, m.in. koszty ocieplenia czy oświetlenia ulic.

Autor: Maria Potka