Mrocza: Zmiana na stanowisku przewodniczącej Klubu Seniora

W marcu br. minęły 2 lata kadencji władzy w Klubie Seniora w Mroczy. Ze względu na pandemię  brak było możliwości spotkania się w tak dużym gronie i dokonania wyboru. Złagodzenie obostrzeń pozwoliło na nadrobienie zaległości w działalności klubu. Dnia 12 czerwca 2020 r. w reżimie sanitarnym odbyło się pierwsze spotkanie seniorów. Z uwagi na zakończoną w marcu kadencję dotychczasowego Zarządu odbyło się Walne Zebranie Członków. Na zebraniu przedstawiono działalność klubu seniora w latach 2018 – 2020. Sprawozdania zostały przyjęte oklaskami. Zarządowi udzielono absolutorium.

Ze względu na ciągle zwiększającą się ilość członków w klubie (obecnie 105) oraz chęć poszerzenia działania o nowe kierunki, zaszła konieczność powiększenia liczebnego składu Zarządu, a zatem obecnie w skład Zarządu weszło 7 członków. Zarząd ukonstytuował się następująco:

  1. Oszczak D.- przewodnicząca
  2. Werner B.- z-ca przewodniczącej
  3. Wiśniewska G. – sekretarz
  4. Mizdalska Z. – skarbnik
  5. Skiba H. – członek
  6. Tarnolicki M.- członek
  7. Dąbrowski M.- członek

Nowo wybranemu Zarządowi życzymy radości z pracy i nowych, ciekawych pomysłów.

W tej kadencji nastąpiła  zmiana na stanowisku przewodniczącej Klubu Seniora w Mroczy. Dotychczasowa szefowa po 16 latach kierowania organizacją – najpierw PZERiI (oddział rejonowy w Mroczy), a od 2016 roku Klubem Seniora w Mroczy zrezygnowała z tej funkcji.

Jednocześnie  dziękujemy pani  Aleksandrze za czas, wiedzę oraz miłą atmosferę współpracy.  Dziękujemy za chwile, które wspólnie przeżyliśmy i nadal będziemy przeżywać (pani Ola pozostaje członkiem Klubu). Życzymy dużo zdrowia, radości z realizacji swoich marzeń i ukrytych pasji.

W drugiej części spotkania obchodzony był Dzień Kobiet i Mężczyzn, który nie mógł się odbyć  8 marca.  Były życzenia, toast i tort dla pań i panów.

materiał: G. Wiśniewska