Muzyka to język

Reagowanie śpiewem na śpiew nauczyciela. Tak w dużym skrócie można by opisać koncepcję profesora Edwina Eliasa Gordona, którą w pracy z dziećmi wykorzystuje p. Marta Trudzińska.
W piątek, 4 października 2019 r. dzieci z dwóch grup przedszkolnych „Niezapominajki” i „Słoneczniki” z nakielskiego Przedszkola nr 1 „Tęczowe Wzgórze” wzięły udział w zajęciach opartych na wyżej wspomnianej koncepcji. Niektóre przedszkolaki były zaskoczone tym, że nauczyciel „mówi” do nich śpiewem, inne zaś dały się porwać urzekającej koncepcji Gordona.
Muzyka to język, jeśli go opanujemy (podobnie jak język werbalny) jesteśmy w stanie komunikować się z innym ludźmi. Teoria Gordona pozwala w pełni korzystać z całej palety rozmowy muzycznej, nie uzależniając się od słowa pisanego (nut), dlatego daje możliwość twórczej kreacji, dającej dużo więcej satysfakcji niż odtwórstwo.

tekst: Marta Podemska
zdjęcia: Marta Podemska i Karolina Kiestrzyn