„Na pograniczu Krajny i Pałuk” Dzieje powiatu nakielskiego

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią wzbogaciła się o wartościową i bardzo potrzebną publikację naukową „Na pograniczu Krajny i Pałuk. Dzieje powiatu nakielskiego” pod redakcją Sławomira Łanieckiego. Monumentalna monografia w wyczerpujący sposób ukazuje historię ziem, wchodzących w skład dzisiejszego powiatu nakielskiego na przestrzeni wieków, aż po współczesność. Oprócz wątków historycznych zawarto w niej tematy związaną z kulturą ludową, środowiskiem georaficzno-przyrodniczym, architekturą i zabytkami. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją, która jest już dostępna we wszystkich placówkach bibliotecznych.

Pragniemy wyrazić swoje podziękowanie Starostwu Powiatowemu w Nakle nad Notecią za nieodpłatne przekazanie monografii i zasilenie bibliotecznego księgozbioru.

autor: Mariusz Skoczek PiMBP w Nakle nad Notecią