Nabór kandydatów do Służby Więziennej

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej

Zakład Karny w Potulicach

– strażnik działu ochrony–25 etatów,

– szef kuchni – 1 etat,

– mł. referent – referent działu kwatermistrzowskiego – 1 etat,

– mł. instruktor działu kwatermistrzowskiego – 2 etaty,

dokumenty należy składać W TERMINIE DO DNIA  31.01.2020 r.

OFERUJEMY:

– stałą pracę,

– pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– awanse związane z podwyższaniem uposażenia,

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

– wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

– wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

– ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

– wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,

– raz w roku wypłatę  równoważnika za umundurowanie,

– nagrody uznaniowe,

– nagrody jubileuszowe,

– dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie,

– dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania

PEŁNE OGŁOSZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.SW.GOV.PL  Rekrutacja – Oferty Pracy.

Zakład Karny w Potulicach

zdjęcie ilustracyjne