Nakielscy policjanci podsumowali miniony rok

Wczoraj (21.01.2020 roku) w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią policjanci podsumowali pracę w minionym roku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski oraz władze samorządowe.

Wczoraj (21.01.20) w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią odbyła się odprawa roczna, w trakcie której podsumowano pracę policjantów powiatu nakielskiego oraz omówiono stan bezpieczeństwa na terenie powiatu w minionym roku.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski, Starosta nakielski p. Tadeusz Sobol, komendanci jednostek podległych nakielskiej komendzie, a także naczelnicy wydziałów i kierownicy.

Podczas odprawy naczelnik wydziału prewencji i ruchu drogowego asp. szt. Tomasz Wawrzyniak omówił pracę policjantów pionu prewencji w roku 2019. Wyniki osiągnięte przez policjantów kryminalnych przedstawiła naczelnik wydziału kryminalnego nadkom. Klaudia Ryczek.  Po przedstawieniu danych statystycznych, Komendant nakielskiej jednostki mł. insp. Krzysztof Zawołański podsumował całość i podziękował policjantom za dobrą pracę na rzecz społeczeństwa powiatu nakielskiego w minionym roku.

Głos zabrał także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski, który przedstawił zagadnienia będące priorytetami dla Policji w bieżącym roku oraz omówił dane statystyczne dotyczące minionego roku w garnizonie kujawsko-pomorskim. Insp. Malinowski odniósł się również do wyników osiągniętych przez nakielskich policjantów oraz pozytywnie oceniając ich pracę złożył na ręce przełożonych podziękowania dla wszystkich policjantów służących w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Takie same podziękowania złożył pan Starosta, deklarując dalszą współpracę samorządu z policjantami powiatu nakielskiego.

Autor: podkom. Justyna Andrzejewska – oficer prasowy KPP w Nakle nad Notecią