Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego zaprasza do udziału w konkursie zatytułowanym „Nakło 720”

Z okazji 720-lecia nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią Nakielski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci do udziału w Konkursie, który inspirowany jest tym wydarzeniem.  Konkurs adresujemy do uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy mogą wziąć udział w następujących kategoriach:

-śpiew –

zapraszamy solistów, duety, zespoły, które zaśpiewają piosenkę o Nakle, dodatkowe punkty przyznawane będą za autorski utwór, kostiumy

-teatr-

zapraszamy wszystkich miłośników teatru, słowa, recytacji…

w tym miejscu można zaprezentować krótkie przedstawienie, scenki, wiersze inspirowane historią Nakła nad Notecią

– dzieło sztuki –

zapraszamy do wykonania pracy plastycznej o Nakle, format oraz technika dowolna

Regulamin

  • Konkurs adresowany jest do dzieci oraz młodzieży z Gminy Nakło nad Notecią,
  • prace rozpatrywane będą w następujących kategoriach: klasy I – III, IV – VI, VII – VIII
  • Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, a także na publikację nagrodzonego utworu w lokalnych mediach.
  • Prace nie będą zwracane.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących działalność Nakielskiego Ośrodka Kultury.
  • Autor zwycięskiej pracy zostanie poinformowany o wynikach konkursu.
  • Dostarczenie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie podpisanego formularza.
  • Prace należy składać na odpowiednim nośniku do dnia 15 października 2019 r. w sekretariacie NOK lub przesłać pocztą na adres: Nakielski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 3, 89 – 100 Nakło nad Notecią, z dopiskiem „Nakło 720”. Decyduje data stempla pocztowego.

NAGRODY

  • Nagrodzone osoby wezmą udział w wycieczce po Krajnie.

Nakielski Ośrodek Kultury