Nakło nad Notecią: Droższe śmieci od 1 sierpnia br.

W dniu 26 czerwca 2020 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Spośród 29 uchwał najbardziej istotną dla mieszkańców był projekt uchwały dotyczącej podwyższenia opłat na odbiór odpadów komunalnych.

Sesję otworzył przewodniczący rady Paweł Wiśniewski. Burmistrz Sławomir Napierała przedstawił sprawozdanie ze swej działalności między sesjami. Burmistrz dodał, że epidemia odbiła się negatywnie na stanie gminnych finansów. Mniejsze wpływy, a poza tym do tej pory z budżetu na przeciwdziałanie koronawirusowi  wydano ponad 872 tys. zł.

Jako pierwszą podjęto uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią. (Pisaliśmy już o tym dzisiaj – red.) Zapotrzebowanie wynosiło 11 osób. Zgłoszono tylko 6 kandydatów.

Zaszły zmiany w budżecie gminy, gdzie plan dochodów po zmianie wynosi 161 524 391,53 zł, z kolei wydatki to kwota 177 544 454,07 zł.

Przed podjęciem uchwały w sprawie podwyżki opłat za odpady komunalne burmistrz Sławomir Napierała obszernie objaśnił, z czego wynika podwyżka. Zgodnie z ustawą gospodarka odpadami musi się bilansować, a założeniem ustawy jest powszechna ich segregacja, natomiast koszty muszą ponieść mieszkańcy. Podkreślił, że sukcesywnie wrasta ilość odpadów i problemem w całym kraju jest ich sprzedaż. Brakuje odbiorców, a te firmy, które chcą takie usługi świadczyć żądają coraz wyższych stawek. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że mamy umowę z Bydgoszczą, co zapewnia nam pełną współpracę z firmą ProNatura. Zwrócił też uwagę na doskonały system gospodarowania odpadami w gminie, który zapewnia pełną nad śmieciami. Po dyskusji projekt uchwały został przyjęty głosami 17 radnych, przy 2 wstrzymujących się. Tym samym od 1 sierpnia br. dla właścicieli nieruchomości, w której zamieszkują mieszkańcy opłata wynosić będzie 23 zł/osoby. Dla piątej i każdej następnej osoby zamieszkującej w budynku jednorodzinnym lub zajmującej lokal w budynkach wielolokalowych będzie to 11,50 zł, gdy odpady są segregowane. Natomiast w tych samych nieruchomościach, gdzie odpady nie są segregowane opłata będzie wynosić 46 zł/osoby.

Radni przyjęli też uchwałę dotyczącą średniej ceny paliw na terenie gminy. Wynosi ona: olej napędowy – 4,22 zł, benzyna – 4,25 zł, autogaz – 1,83 zł.

Na zakończenie sesji radni przyjęli informacje o stanie dróg gminnych i parkingów oraz o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią