Nakło nad Notecią: „DWÓJKA” znów na podium w Ogólnopolskim Konkursie

298

Przeżywamy szczególny czas. Uchwałą Sejmu i Senatu RP patronem 2021 roku jest Prymas Stefan Wyszyński.  3 sierpnia obchodzona będzie 120. rocznica urodzin, a 28 maja 40. rocznica śmierci Kardynała Wyszyńskiego. 12 września zaś odbędzie się Jego beatyfikacja. Z tej okazji Szkoła Podstawowa nr 50 im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Lublinie, na początku roku ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny o naszym Patronie „Społeczna Krucjata Miłości”.

Do konkursu przystąpili również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią. Pomimo pandemii i nauczania zdalnego, uczniowie poprzez swoje prace wyrazili pamięć i wielki szacunek dla myśli i życia Prymasa Tysiąclecia oraz pochylili się nad programem dekalogu miłości.  To już XXI edycja tego konkursu, która w tym roku cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Jak wynika z protokołu konkursowego, nadesłanego do koordynatora szkolnego, w tym roku wpłynęło  z 16 województw aż 837 prac w tym: 530 w kategorii plastycznej, 238 w kategorii wiersz i komiks oraz 69 w kategorii gra edukacyjna.

Komisja konkursowa obradowała stacjonarnie oraz zdalnie w dniach 7-23 kwietnia 2021 r. Członkowie komisji: mgr Agnieszka Gieroba – przewodnicząca komisji; absolwentka historii i dziennikarstwa KUL. Redaktor tygodnika „Gość Niedzielny”, dr hab. Zofia Bernatowicz, prof. UMCS – dyrektor Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Kierownik Zakładu Muzyki Rozrywkowej. Wieloletni dyrygent chórów akademickich. Autorka tekstów spektakli i piosenek. Dr Hanna Kryńska – literaturoznawca, polonistka w liceum ogólnokształcącym w Lublinie. Zajmuje się teorią literatury, poezją polską XX wieku oraz relacją literatura-religia. Mgr Piotr Bielak – nauczyciel, absolwent Wydziału Teologii KUL oraz Bibliotekoznawstwa – Wydziału Humanistycznego UMCS. O. mgr Dariusz Bryła – kapucyn. Absolwent teologii KUL oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Mgr Katarzyna Łukasiuk – absolwentka matematyki. Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie. Mgr Marcin Sułek – dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie. Mgr Jaromir Stasz – rzeźbiarz. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie oraz Wydziału Artystycznego UMCS. Mgr Urszula Tomasiak – absolwentka Wydziału Teologii KUL. Pracownik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Oddział w Lublinie. Mgr Jolanta Wankiewicz – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych KUL, pedagog z 25. letnim stażem, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.  Mgr Mateusz Wieczorek – absolwent polonistyki i filozofii KUL. Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. Vetterów w Lublinie, poeta. Mgr Anna Wiertel – nauczyciel. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, Wydziału Artystycznego oraz Pedagogiki Ogólnej UMCS. Mgr Anna Zalewska – absolwentka filozofii KUL. Pracownik Instytutu Edukacji Narodowej, redaktor kwartalnika „Cywilizacja”. Aleksandra Dacka – absolwentka SP50 w Lublinie, studentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej na kierunku: architektura. Mateusz Gołąbek – absolwent SP50 w Lublinie, uczeń III LO im. Unii Lubelskiej, długoletni chórzysta Słowików Lubelskich. Laureat ogólnopolskich konkursów poświęconych komiksowi.

Komisja przyznała łącznie 65 nagród i 59 wyróżnień w czterech kategoriach: praca plastyczna, komiks, gra edukacyjna i wiersz oraz w czterech grupach wiekowych: kl. 0-3 SP, kl. 4-6 SP, kl. 7-8 SP oraz klasy szkół ponadpodstawowych.

Z nakielskiej „Dwójki” do konkursu zgłoszonych zostało 8 prac: 6 w kategorii plastycznej z klas  I – VII, jeden wiersz z klasy VI  i jedna gra edukacyjna z klasy IV. To właśnie w tej ostatniej kategorii GRA EDUKACYJNA, uczennica klasy IV Maja Dobosz zajęła III miejsce, wśród prac z całej Polski. Maja jest autorką gry „Ja mam – kto ma? Ja znam – kto zna?”. Gra ma na celu poznanie  najważniejszych wiadomości o Kardynale Stefanie Wyszyńskim i utrwalenie jego dekalogu miłości.                        

W imieniu katechetów, którzy zachęcali swoich uczniów do tego konkursu, serdecznie gratulujemy Mai oraz dziękujemy pozostałym uczestnikom za zaangażowanie i piękne prace.

Katarzyna Dobosz katecheta