Nakło nad Notecią: Kolejne spotkania warsztatowe

W dniach 16-17.06.2020 r. odbyły się spotkania warsztatowe z Zespołem Kluczowych Specjalistów ds. przygotowania projektu działań rozwojowych Gminy Nakło nad Notecią oraz Radą Rozwoju w ramach programu pn. „ROZWÓJ LOKALNY”.

Spotkania zostało poprowadzone przez Ekspertów z Związku Miast Polskich: Jakuba Jaźwiec, Zdzisława Czucha, Grzegorza Kamińskiego oraz przez Zespół Roboczy. Po krótkim omówieniu dotychczasowych działań, przedstawiono wyniki diagnozy miasta oraz kluczowe czynniki rozwoju. Następnie Zespół Kluczowych Specjalistów oraz Rada Rozwoju wypracowali misję i wizję naszego miasta za kilkanaście lat oraz najważniejsze cele, które miasto musiałoby zrealizować, aby dalej się rozwijać.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią