Nakło nad Notecią: Konkurs dla studentów i absolwentów!

Starosta Nakielski ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu „Przystań Powiat Nakielski”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, opracowania w formie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu sąsiadującego z Przystań Powiat Nakielski.

W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

  • I NAGRODA – 4500,00 zł brutto
  • II NAGRODA – 2500,00 zł brutto

Terminarz

Składanie prac konkursowych do 26 listopada 2021 r., do godz.15.00. Liczy się data złożenia/wpływu do siedziby Starostwa lub na podany adres email.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 grudnia 2021 r.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu.docx
  2. Formularz Zgłoszeniowy.docx
  3. Obszar opracowania.pdf

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią