Nakło nad Notecią: Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Gorzeń i miejscowości Kaźmierowo

Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Gorzeń i miejscowości Kaźmierowo (stanowiącej część miejscowości Gorzeń), w przedmiocie wydzielenia dwóch jednostek osadniczych: „Gorzeń” – wieś i „Kaźmierowo” – wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego.

W dniu 27 lipca 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r., poz. 1368). Zgodnie z  § 6 ust. 4:  „Nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości”.

Raport z kontroli poprawności danych adresów i ich zgodności z  ww. Rozporządzeniem wykazał, że miejscowość Kaźmierowo stanowi  część miejscowości Gorzeń.

W związku z powyższym, w celu zachowania istniejącej numeracji budynków, prowadzenia numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, RM w Nakle nad Notecią podjęła Uchwałę Nr XLII/920/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gorzeń i miejscowości Kaźmierowo stanowiącej część miejscowości Gorzeń, w przedmiocie wydzielenia dwóch jednostek osadniczych: „Gorzeń” – wieś i „Kaźmierowo” – wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego.

Konsultacje będą podstawą do przygotowania uchwały, która jest konieczna do wystąpienia do właściwego Ministra (za pośrednictwem Wojewody), w sprawie wydzielenia dwóch jednostek osadniczych „Gorzeń” – wieś i „Kaźmierowo” – wieś, wchodzących w skład Sołectwa Gorzeń.

Konsultacje będą polegały na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy opowiada się Pan/Pani za wydzieleniem dwóch jednostek osadniczych „Gorzeń” – wieś  i „Kaźmierowo” – wieś, wchodzących w skład Sołectwa Gorzeń ?

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie: od dnia 6 grudnia 2021 roku, do dnia 5 stycznia 2022 roku, w formie pisemnej na podstawie karty konsultacyjnej, w punktach konsultacyjnych:

1) Gorzeń – świetlica wiejska,

2) Nakło nad Notecią – Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią (pokój nr 9).

Konsultacje odbędą się w następujące dni:

1) poniedziałek – 6 grudzień 2021 roku, w godzinach: od 15.00 do 17.00,

2) wtorek – 14 grudzień 2021 roku, w godzinach: od 15.00 do 17.00,

3) wtorek – 21 grudzień 2021 roku, w godzinach: od 15.00 do 17.00,

4) wtorek – 28 grudzień 2021 roku, w godzinach: od 15.00 do 17.00,

5) środa – 5 styczeń 2022 roku, w godzinach: od 15.00 do 17.00.

Formularze konsultacyjne będą dostępne w punktach konsultacyjnych,  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią (BIP – zakładka „Konsultacje”), w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz u Sołtysa Sołectwa Gorzeń.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są wyłącznie mieszkańcy miejscowości Gorzeń i Kaźmierowo, posiadający czynne prawo wyborcze. Każdy uczestnik konsultacji może oddać jeden głos (jedna karta konsultacyjna), wyłącznie w jednym punkcie konsultacyjnym.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią