Nakło nad Notecią: Nagrody Starosty Nakielskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczone

Dzisiaj, 13 października 2021 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Starosty Nakielskiego nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przybyłych nagrodzonych oraz dyrektorów szkół i gości powitał dyrektor szkoły Mariusz Dereziński. W spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz Sobol starosta nakielski, Tomasz Miłowski wicestarosta, Zbigniew Sabaciński przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, Rozalia Wencel przewodnicząca komisji edukacji, promocji i sportu Rady Powiatu Nakielskiego oraz Ewa Szłapa dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Po powitaniu program artystyczny wykonali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, który został bardzo gorąco przyjęty przez uczestników uroczystości. Po okolicznościowym wystąpieniu starosty wręczono nagrody nauczycielom. W tym roku nagrody otrzymali:

– Arleta Marchlewska – I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie

– Agnieszka Kominiak-Ulatowska – Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie

– Ireneusz Matczuk – Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią

– Grażyna Kinderman – Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią

– Agnieszka Bubczyk – Zespół Szkół im. prof. Chroboczka w Szubinie

– Beata Jankowska – I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią

– Agnieszka Michalak – Zespół Szkół w Lubaszczu

– Agnieszka Kamińska – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią

– Elżbieta Gajek-Ziemniak  – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu

– Paweł Darul  – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią

  • Mariusz Dereziński – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie

Wręczono także dyrektorom szkół  ponadpodstawowych okolicznościowe listy z życzeniami dla wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi oświaty. Głos zabrali także przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, którzy przekazali życzenia nauczycielom szkoły.

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).