Nakło nad Notecią: Nowe taryfy za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 27 lipca br.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 27 lipca 2021 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją o nr BD.RZT.70.79.2021z dnia 28.06.2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),  wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 19 lipca 2021 r.W związku z powyższym taryfy wchodzą w życie od 27 lipca 2021 r. Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat.

Ceny i stawki opłat abonamentowych taryfy:

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

LP OKRES TARYFY RODZAJ CEN I STAWEK OPŁAT CENA NETTO CENA

BRUTTO

1. 27.07.2021-26.07.2022 – cena w zł/m3

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

3,79

4,14

4,09

4,47

2. 27.07.2022-26.07.2023 – cena w zł/m3

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

3,81

4,18

4,11

4,51

3. 27.07.2023-26.07.2024 – cena w zł/m3

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

3,81

4,23

4,11

4,57

Do cen netto określonych w taryfie doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

LP. OKRES TARYFY RODZAJ CEN I STAWEK OPŁAT CENA NETTO CENA

BRUTTO

1. 27.07.2021-26.07.2022 – cena w zł/m3

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

5,53

5,14

5,97

5,55

2. 27.07.2022-26.07.2023 – cena w zł/m3

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

5,55

5,15

5,99

5,56

3. 27.07.2023-26.07.2024 – cena w zł/m3

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

5,55

5,25

5,99

5,67

Do cen netto określonych w taryfie doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią