Nakło nad Notecią; Od nauki do praktyki w Szkole Podstawowej nr 2

308

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle, w tym roku szkolnym stawia na EKO. Wszystko po to, aby podnosić świadomość ekologiczną społeczności szkolnej, przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska, marnowaniu żywności, zmianom klimatu i propagować zmiany modelu konsumpcji.            Już od początku września dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach ekologicznych w ramach projektu Szkolnego Koła Caritas „SOS!!!To Ziemia woła nas”. Jeszcze nie tak dawno,           w listopadzie, obchodziliśmy Dni Edukacji ekologicznej i Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole. Uczniowie mimo nauczania zdalnego, na różnych przedmiotach poruszali tematykę związaną z ochroną naszej planety, co wpłynęło na pewno na jeszcze większą  świadomość ekologicznego stylu życia i ukształtowało odpowiednie postawy. Aby nauka „nie poszła w las”, w szkole pojawił się Eko pojemnik do segregacji śmieci oraz inne pojemniki na odpady. Wszystko po to, aby dzieci uczęszczając do szkoły, nie zapomniały o tym, czego się uczyły podczas warsztatów i lekcji. Kolorowy Trojak już czeka na dzieci i zachęca do segregowania. Na razie w ramach nauczania zdalnego zachęcać będzie do akcji „Zbierania nakrętek”, którymi będzie wypełniany, a po powrocie dzieci, w pełni będzie wykorzystywany w praktyce. Wszystko po to, aby dbać o nasz świat, bo to nasz wspólny obowiązek. Pojemniki zakupione zostały w ramach ekologicznego projektu, realizowanego w szkole przez wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas.

Dziękuję serdecznie pani dyrektor Annie Maćkowskiej za przychylność i pomoc w realizacji tego działania oraz Panu Sławkowi Piotrowskiemu, diecezjalnemu koordynatorowi projektu za wszelkie porady.

Opiekun i koordynator projektu Katarzyna Dobosz