Nakło nad Notecią; Otwarto Śródmiejskie Centrum Targowe

Dzisiaj, 18 września 2023 roku w Nakle nad Notecią zostało oficjalnie otwarte Śródmiejskie Centrum Targowe. Targowisko wybudowała firma Bud-Mar. Na tę inwestycję pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powstały trzy kwartały handlowo-usługowe z sanitariatami, zgrabnie połączone z częścią rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 50 miejsc parkingowych, w tym dla niepełnosprawnych, z drogą dojazdową i ścieżką rowerową. Znajdują się tu również liczne nasadzenia drzew, krzewów, powierzchnie zielone, z elementami małej architektury (siedziska, ławki, w tym ławka z wbudowaną funkcją ładowania, bujaki, fontanny, kwietniki, skwery), ale także mikroinstalacje fotowoltaiczne, które zapewniają oświetlenie całego terenu. Obiekt jest monitorowany.

W otwarciu uczestniczyli: Łukasz Schreiber minister Kancelarii Premiera, Ewa Kozanecka poseł na Sejm RP,  Jerzy Kowalik przedstawiciel wojewody, Tadeusz Sobol starosta nakielski, Kornelia Łoś przedstawicielka nakielskich kupców. Rys historyczny nakielskich jarmarków od początku XVI w po czasy współczesne przedstawił Tomasz Pasieka dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią. Przed symbolicznym przecięciem wstęgi głos zabrali: Sławomir Napierał burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią, Paweł Wiśniewski przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, Łukasz Schreiber, Ewa Kozanecka, Jerzy Kowalik i Kornelia Łoś.

Po przecięciu wstęgi obecni na uroczystości zwiedzili obiekt oraz wystawę przygotowaną przez Muzeum Ziemi Krajeńskiej, ukazującą historię nakielskich targowisk, przy akompaniamencie kapeli Cynamony.

 

materiał: Dariusz Wojciechowski